Algemene Informatie

Een homeopathisch consult omvat een individualiserend onderzoek van de patiënt om tot een homeopathische diagnose te komen. Dit omvat het ontdekken van het unieke patroon van de patiënt en het matchen met een soortgelijke substantie in de natuur die resoneert met dit unieke patroon van de patiënt.

Het homeopathische consult is als een reis waarbij de patiënt en de homeopaat samen aan de slag gaan. Beide partijen hebben een rol te spelen op deze reis waarbij de homeopaat als gids fungeert om de patiënt te helpen in het proces van zelfobservatie van zijn klachten/symptomen om meer duidelijkheid naar voren te brengen, met als uiteindelijk doel het opstellen van het portret of patroon van de patiënt om tot de homeopathische diagnose te komen.

Afhankelijk van de oorsprong, duur en aard van de klachten zijn er 2 soorten homeopathische consulten mogelijk:

  1. Acuut consult 
  2. Chronisch consult 

Acuut homeopathisch consult

Een acuut consult vindt plaats wanneer de klachten/symptomen acuut zijn en vragen om een dringende of onmiddellijke interventie. 

De duur van een acuut consult bedraagt doorgaans 1 – 1½ uur 

De aanpak van een acuut consult is erop gericht om tot een diagnose te komen en de 

klachten/symptomen aan te pakken die op dat moment hinderlijk zijn. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar de waarschijnlijke reden die deze klachten/symptomen zou kunnen hebben veroorzaakt en de factoren en omstandigheden die de aanwezige klachten/symptomen beter of slechter kunnen maken, om zo tot een homeopathisch geneesmiddel te komen. 

Daarom is het essentieel dat de patiënt zijn/haar symptomen observeert en speciale aandacht besteedt aan wat zijn/haar symptomen beter of slechter maakt. 

Er is een checklijst om de patiënt te helpen bij het proces van zelfobservatie met betrekking tot de factoren en omstandigheden die de aanwezige klachten/symptomen beter of slechter kunnen maken. Het wordt aanbevolen dat de patiënt de checklijst probeert in te vullen, voor zover mogelijk, voordat u op consultatie komt. 

De checklijst kan online worden ingevuld OF gedownload en afgedrukt, afhankelijk van wat handig is

Informatie over de checklijst:

De checklijst bevat een lijst met factoren en omstandigheden die de klachten/symptomen beter of slechter kunnen maken en dit kan helpen bij de zelfobservatie van de klachten/symptomen. Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving van hoe de checklijst moet worden ingevuld:

Klik hier en lees een gedetailleerde omschrijving over hoe de checklist ingevuld dient te worden.

Chronisch homeopathisch consult

1e sessie

Een overzichtsconsult (duur 1 ½ uur) – Tijdens de 1e sessie is het voor mij erg belangrijk om een overzicht te krijgen van de klachten om te bepalen wat er behandeld moet worden. Tijdens deze sessie wordt de levenssituatie van de patiënt onderzocht op bijvoorbeeld gebeurtenissen van verdriet/stress etc. die mogelijk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de ziekte/klachten. 

Tijdens deze sessie wordt er een vragenlijst/checklijst aan de patiënt overhandigd en wordt de patiënt uitgebreid uitgelegd hoe deze vragenlijst/checklijst moet worden ingevuld en gevraagd deze mee te nemen tijdens de 2e sessie. Na afloop van de eerste sessie wordt er via de e-mail een tweede exemplaar van de vraaglijst/checklijst naar de klant gestuurd. 

2e sessie

Een analyseconsult (duur 1 ½ uur) Tijdens deze 2e sessie wordt de ingevulde vragenlijst/checklijst tot in detail doorgenomen door middel van vragen, om de symptomen die in de vragenlijst/checklijst zijn ingevuld opnieuw te bevestigen en te verfijnen. Door deze werkwijze zal er tot een keuze van een homeopatisch geneesmiddel gekomen worden. 

3e sessie

Het beoordelen van de uitkomst (duur 1,5 uur) – De derde sessie is bedoeld om inzicht te krijgen in de reactie van de patiënt op het homeopatisch geneesmiddel en om uit te zoeken of de uitgezette kuur de juiste is om het doel, namelijk genezing, te bereiken. Hierbij kan ook gedacht worden aan het opstellen van een behandelplan voor verdere vervolgonderzoeken. 

Tarieven/Tarieven: Eerste consult: – €110,- * 

Het eerste consult is opgedeeld in 3 sessies

Andere consulten

Een vervolgconsult (duur 45 minuten – 1 uur)

Het vervolgconsult omvat het beoordelen van de voortgang van de patiënt sinds het laatste consult en het eventueel aanbrengen van aanpassingen in het behandelplan. Tijdens het consult zal de therapeut de patiënt vragen naar eventuele veranderingen in zijn symptomen of algehele gezondheid, evenals naar eventuele veranderingen in zijn levensstijl of gewoonten. Op basis van deze informatie kan een nieuw homeopathisch middel worden aanbevolen of kan de dosering of frequentie van het huidige middel worden aangepast. Het doel van het vervolgconsult is ook om er voor te zorgen dat de patiënt op de goede weg is naar een betere gezondheid en welzijn, en om, indien nodig, aanpassingen in het behandelplan aan te brengen. 

Tarieven/Tarieven: Vervolgconsult – €55,- *  

Een acuut consult (duur 1 uur): 

Dit consult vindt plaats wanneer de klachten snelle/dringende actie vereisen, vooral wanneer de klachten acuut zijn. Dit consult betreft slechts 1 consult waarbij de focus ligt op de acute klachten van de patiënt en de analyse die gedaan wordt om tot het homeopatisch geneesmiddel te komen. 

Tarieven/Tarieven: Acuut consult – €55,- * 

Online consult: 

Er is ook een mogelijkheid om online een consult te doen. U ontvangt een link met de datum en tijd van de afspraak en het consult vindt plaats op een virtueel platform. 

Je bent in goede handen 

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH ( Nederlandse Vereniging van klassiek homeopaten ) www.nvkh.nl en opgenomen in het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg RBCZ, www.rbzc.nu Beroepsbeoefenaren die geregistreerd staan bij deze instellingen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van opleiding, praktijkvoering en jaarlijkse bijscholingen op HBO-niveau. Via de RBCZ ben ik ook aangesloten bij de Geschilleninstantie  Zorggeschil en Quasir (www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl), de door het Ministerie van Volksgezondheid ingestelde medische tuchtrechtcommisie.  Zie de zorgeschil flyer.

Heeft u daarnaast nog zorgen, vragen, opmerkingen of een klacht, dan verwijs ik u naar het document klachtenafhandeling.

* Belangrijke notitie

Als lid van de NVKH worden de consultkosten (gedeeltelijk/volledig) vergoed vanuit de zorgverzekering. Vraag het eens na bij uw zorgverzekeraar. 

Bovenstaande tarieven zijn exclusief medicijnen. 

Huisbezoek is ook mogelijk binnen een straal van 10 km vanaf Zuid-Scharwoude zonder meerprijs. 

Omdat ik zou willen dat homeopathie zoveel mogelijk mensen bereikt en toegankelijk maakt, mogen de consultkosten geen belemmering vormen voor iemand om een homeopathische behandeling te ontvangen. Met dit doel voor ogen kunnen de consultkosten worden aangepast op basis van de individuele situatie van een persoon als de verzekering de kosten van het consult en de behandeling niet vergoedt.